Gyakran feltett kérdések

Kattintson a + jelre a válaszért:

Hol lehetek szavazatszámláló?

A közhihedelemmel ellentétben, a legutóbbi törvénymódosítás, miszerint valaki csak a lakóhelyén lehet szavazatszámláló bizottsági tag, kizárólag az önkormányzat által kijelölt három megbízottra vonatkozik. A szavazólapon szereplő jelöltek jelölő szervei továbbra is bármely magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgárt delegálhatnak a szavazókörbe. A szavazatszámláló bizottságba kétféle szavazószámláló kerül be. Az egyik a választott, a másik a megbízott szavazatszámláló.
A helyi képviselőtestület választ minden szavazókörbe három szavazatszámlálót és két póttagot, ezek a választottak.
Minden jelölőszervezet megbízhat legfeljebb két főt a szavazatszámláló bizottságba, ezek a megbízottak.
A választójogi törvény szerint a megbízott szavazatszámláló bárhol lakhat, bárhová átjelentkezhet és ott szavazhat, és bárkinek a rokona lehet.
A választott szavazatszámlálóra vonatkoznak korlátozások, miszerint csak helyi lakos lehet és nem lehet rokona a szavazó lapon szereplő jelöltnek. Ezek a korlátozások is csak akkor állnak fenn, ha a képviselőtestület nem tud határidőre megfelelő számú tagot választani. Ha nincs meg a kellő számú tag, akkor rájuk sem vonatkoznak ezek a korlátozások.

Miért van szükség rám?

Minél több önkéntes, aktív, civil jelentkezőre szükség van annak érdekében, hogy 2019-ben mind a 10.285 szavazókörben megvalósuljon a civil kontroll. Sajnos 2018-ban csak a szavazókörök 60%-ában sikerült ezt elérni. Célunk, hogy kihasználjuk a törvény által adott maximális lehetőséget, és szavazókörönként két civil szavazatszámláló delegálását segítsük.

Miért fontos a kontroll a szavazatszámláló bizottságokban?

A jelenlegi választási rendszerben a választók állampolgári felelőssége jelentősen megnőtt a választások tisztaságának ellenőrzésében, és ezt leginkább a szavazókörökben, szavazatszámláló bizottsági delegált tagként tudja megtenni. Egy felelős állampolgár így tudja ellenőrizni a szavazatszámlálást minden pártpolitikától függetlenül, hiszen munkája során csak a törvény előírásait kell képviselnie.

Mennyi időt igényel a szavazatszámlálás? Mennyi elfoglaltságot jelent?

A szavazatszámláló bizottsági tagok a választás előtt 2-14 nappal eskütételre kötelezettek a helyi polgármester előtt. Aki ezen nem vesz részt, az nem lehet szavazatszámláló bizottsági tag. A feladatkör a választás napján reggel negyed 6-tól a szavazatszámlálás befejezéséig, általában este 23 óráig jelent elfoglaltságot. Ezen felül a Mozgalom minden jelentkezőnek képzést biztosít, amin érdemes részt venni.

 

Ha jelentkezem szavazóköri delegáltnak, automatikusan párttag vagy pártaktivista leszek?

Nem. Éppen az a cél és feladat, hogy olyan embereket is bevonjunk a választások tisztaságának ellenőrzésébe, akik semmilyen párthoz nem kötődnek, semmilyen párthoz nem tartoznak. Attól, hogy valaki szavazóköri delegáltként ellenőrzi a választások tisztaságát, még nem lesz párttag vagy pártaktivista, megmarad felelős állampolgárnak. A pártok mellett ezen kívül független egyéni jelölt is delegálhat szavazatszámlálókat.

 

Lehet-e függetlenként is szavazóköri számlálóbizottsági delegált tagnak lenni?

Nem, szavazatszámláló csak a választáson induló valamelyik párt, jelelölőszervezet, illetve független jelölt delegáltja lehet. Az Európai Parlamenti választáson eleve csak pártok indulhatnak és delegálthatnak szavazatszámlálókat.

Katona lehet-e szavazatszámláló?

Katonák nem lehetnek szavazatszámlálók, egyéb honvédelmi alkalmazottak (civil munkavállalók) viszont igen.
A választási törvény szerint nem lehet a választási bizottság tagja a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona (18. § (1) bekezdés g) pont).

Hogyan lehetek delegált szavazatszámláló bizottsági tag?

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény így rendelkezik: 28. § (1) A területi választási bizottság, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság és a helyi választási bizottság további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a választókerületben induló független jelöltek bízzák meg. (2) A szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg.

 

Ha egész nap szavazatszámlálóként ülök a bizottságban, akkor hogyan tudok szavazni?

Ha valaki a saját szavazókörébe kerül delegálásra, akkor a szokásos módon szavazhat a saját szavazókörében, nincs összeférhetetlenség. Amennyiben másik szavazókörbe kerül delegálásra, akkor átjelentkezik szavazni abba a szavazókörbe, ahol számolni fog. Ez nem lakcímváltoztatás, nem igényel új személyi okmányokat, csupán egy átjelentkezési kérelmet kell kitölteni.

Hány civil szavazatszámlálóra van szükség?

Magyarországon összesen 10 285 szavazókör van. Minden szavazókörzetben legalább 2 felelős állampolgárra lenne szükség mint független civil delegált szavazatszámlálóra. Ezt csak úgy lehet elérni, ha minél több felelős gondolkodású állampolgár jelentkezik.

 

Tervezi-e a Számoljuk együtt! Mozgalom, hogy városból jelentkező önkénteseket vidékre küldi szavazóköri delegáltként?

Minden jelentkezőt a lakóhelyéhez legközelebbi szavazókörbe kívánunk beosztani, de sajnos az a tapasztalat, hogy a nagyvárosokban a szükségesnél többen, míg vidéken, kisebb településeken a szükségesnél jóval kevesebben jelentkeznek, így majd kérni fogjuk, hogy aki autóval rendelkezik és megteheti, hogy a lakóhelyétől távolabb számol szavazatokat, az majd ezt jelezze.

A választások tisztaságának megőrzése érdekében mire kell különösen figyelni?

Tapasztalatból tudjuk, hogy többen megpróbálják kikerülni a törvény előírásait, s munkánk során törekedni kell ezek megakadályozására. Ilyenek lehetnek például a láncszavazás, a szavazóköri információk kiadása napközben illetéktelenek számára, a ténylegesen leadott szavazatok esetleges másnak történő számlálása, nyílt szavazás, pénz vagy egyéb adományok juttatása üres szavazólapok átadása esetén, szavazóköri jegyzőkönyvek összesített eredményének megváltoztatása, érvényes szavazólapok utólagos érvénytelenné tétele stb.

 

Meg tudjuk akadályozni a visszaélést, ha ott vagyunk szavazatszámlálóként?

A civil szavazatszámláló legfontosabb feladata, hogy feltárja a lehetséges visszaéléseket, és mindent megtegyen ezek megakadályozására. Ha észlel olyan eseményt, ami számára nem elfogadható, gyanúra ad okot, azonnal jeleznie kell, és szükség esetén jegyzőkönyvet kell felvenni, amit mindenkivel alá kell íratni. Soha ne hagyja magát lebeszélni a bejelentésről, legfeljebb megállapításra kerül, hogy nem történt szabálytalanság, de ha nem vesznek fel írásos jegyzőkönyvet, akkor a szabálytalanság ellen utólag már semmit nem lehet csinálni.

Mi a szavazatszámláló feladata, hogyan tudja megakadályozni a választási visszaéléseket?

A szavazatszámláló bizottsági tag legfontosabb feladata a jelenlét. A két civil szavazatszámláló közül mindig csak egy hagyhatja el a szavazókört, bámilyen okból is kell távoznia.

Ügyelnie kell arra, hogy a szavazóhelyiségben ne legyen egyetlen párt plakátja vagy pártlogós tolla sem.

Fel kell készülnie a hivatalos jegyzői tájékoztatásból, tájékozódnia kell a törvények és miniszteri rendeletek előírásaiból, valamint Mozgalom kézikönyvéből.

Szavazatszámláláskor a következőre kell figyelni:

- A szavazatszámlálás közös munka legyen, ne legyenek részfeladatok, mindent közösen végezzenek a tagok.

- A szavazatszámlálás megkezdésekor félre kell tenni a pecsétet és a tollakat.

- Érvénytelen szavazat hátulján rögzíteni kell az érvénytelenség tényét, okát, és azt mindenkinek alá kell írnia.

A nap végén a jegyzőkönyvbe a szavazás eredménye mellett rögzíteni kell a gyanús, szabálytalan momentumokat, és a jegyzőkönyv lepecsételt, aláírt példányát el kell kérni.

Ha 2019-ben szavazóköri delegált leszek, akkor életem végéig az leszek?

Nem. A független egyéni jelöltek és a pártok által delegált szavazóköri delegáltak megbízása mindig csak egy választásra szól, és az eredmény jogerőre emelkedéséig tart.

 

Másnap mennem kell dolgozni?

A vonatkozó törvények szerint a választást követő munkanapot szabadságként ki kell adni a munkavállaló számára, amennyiben ezt igényli. A napi átlagbér jár neki, amit a munkáltató igényelhet a helyi választási szervektől 5 napon belül.
Jogszabályi hivatkozás: A 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról
15.§ (1) A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket, amelyet a munkáltató fizet.

15.§ (2) A munkáltató a választási szerv (1) bekezdés szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését a szavazást követő öt napon belül igényelheti a helyi választási irodától.

Kaphatok-e ezért az aktivitásért pénzt, illetve nekem ez mibe kerülhet anyagilag?

A független jelöltek és a pártok által delegált szavazóköri delegáltak nem kapnak állami tiszteletdíjat, az csak a választott tagokat illeti meg. A Számoljunk Együtt Mozgalom az önkéntes civil szavazatszámlálóknak nem tud juttatást vagy költségtérítést fizetni. A szavazatszámlálónak saját magának saját költségére kell megoldania, hogy a szavazókörbe időben eljusson.