Gyakran feltett kérdések

 

Gyakran feltett kérdések (kattintson + jelre válaszért):

 

Miért kellek én?

Az országgyűlési választások végeredménye a szavazókörzetekben végzett szavazatszámlálók munkájától függ nagymértékben, csakis tényleges jelenléttel, állandó felügyelettel lehet ezt a folyamatot figyelemmel kísérni. Ezért minden szavazókörben szükség van önkéntes felelős állampolgárok jelenlétére is, akik segítenek biztosítani a választás tisztaságát.

Miért fontos a kontroll a szavazatszámláló bizottságokban?

A jelenlegi választási rendszerben a választók állampolgári felelőssége jelentősen megnőtt a választások tisztaságának ellenőrzésében, ezt ma leginkább a szavazókörökben, szavazatszámláló bizottsági választott vagy delegált tagként tudja megtenni. Egy felelős állampolgár így tudja ellenőrizni a szavazatszámlálást –a pártpolitikáktól függetlenül-, hiszen munkája során csak saját érdekeit kell képviselnie.

Mennyi időt igényel a szavazatszámlálás? Mennyi elfoglaltságot jelent?

A szavazatszámláló bizottsági tagok legkésőbb 2 nappal a választás előtt eskütételre kötelezettek a helyi polgármester előtt.

A választás napján reggel fél hattól a szavazatszámlálás befejezésig, általában este 10-11 óráig jelent elfoglaltságot, ami kivételes esetben elhúzódhat későbbi időpontig is, pl. többszöri újraszámlálás esetén.

Ezen felül a Mozgalom minden jelentkezőnek képzést biztosít, amely szintén elfoglaltságot jelent.

 

Ha jelentkezem szavazóköri delegáltnak, automatikusan párttag vagy pártaktivista leszek?

Nem. Éppen az a cél és feladat, hogy olyan embereket is bevonjunk a választások tisztaságának ellenőrzésébe, akik semmilyen párthoz nem kötődnek, semmilyen párthoz nem tartoznak. Attól, hogy valaki szavazóköri delegáltként ellenőrzi a választások tisztaságát, még nem lesz párttag vagy pártaktivista, megmarad felelős állampolgárnak. Független egyéni jelölt is delegálhat szavazatszámlálókat.

 

Lehet-e függetlenként is szavazóköri számlálóbizottsági delegált tagnak lenni?

Igen, mert a független egyéni országgyűlési jelöltek a saját egyéni választókörzetükhöz tartozó választókörbe jelölhet szavazatszámlálót.

Hogyan lehetek delegált szavazatszámláló bizottsági tag?

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény így rendelkezik:

(28. § (1) A területi választási bizottság, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság és a helyi választási bizottság további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a választókerületben induló független jelöltek bízzák meg.

(2) A szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg.]

 

Ha egész nap szavazatszámlálóként ülök a bizottságban, akkor hogyan tudok szavazni?

Ha valaki a saját szavazókörébe jelentkezik be, akkor a szokásos módon szavazhat a saját szavazókörében, nincs összeférhetetlenség. Rendszerint az a szokás, hogy a szavazóköri delegált az adott szavazásra átjelentkezik szavazni abba a szavazókörbe, ahol számolni fog. Ez nem lakcímváltoztatás, nem igényel új személyi okmányokat, kizárólag olyan, mintha valaki csak másutt akarna szavazni családi program vagy más ok miatt. Ilyenkor mindenki az állandó lakcíme szerinti egyéni jelölti szavazólapot kapja meg a listás mellé, tehát azokra szavazhat, akikre otthon is szavazna. Ebben a papírmunkában természetesen a Számoljuk együtt! Mozgalom segít minden érintettnek majd.

Hány ember kell?

Magyarországon összesen közel 10 286 szavazókör van. Minden szavazókörzetben legalább 2 felelős állampolgárra lenne szükség, mint delegált szavazatszámlálóra. Ezt csak úgy lehet elérni, ha veled azonos gondolkodású emberek, barátaid is jelentkeznek.

 

Tervezi-e a Számoljuk együtt! Mozgalom, hogy vidékre küld szavazóköri delegáltként (Budapestről távolabbra, vagy egy megyeszékhelyről egy kisebb településre a megyében)?

A Számoljuk együtt! Mozgalom számára már önmagában az megtisztelő, ha valaki idejét és munkáját önkéntesként áldozza a választási folyamatok ellenőrzésére. Így szervezésünkben mindenki ott lehet szavazóköri delegált, ahol az kíván lenni, nyilván jellemzően a lakóhelyén.Szeretnénk azonban, ha minél többen jelentkeznének lakóhelyüktől távoli, kis települések szavazatszámláló bizottságába, mert a tapasztalatok szerint az ilyen helyeken is nagy szükség lenne a választások tisztaságának ellenőrzésére. Budapesten, vagy több egyéni választókerületes megyei jogú városban lehetséges, hogy más választókerületet fogunk javasolni, hiszen előfordulhat, hogy egyes választókerületekben már sokan lennének, míg másutt kevesen.

Milyen visszaélésekről lehet szó, amire figyelni kell?

Ilyenek lehetnek például a láncszavazás, a szavazóköri információk kiadása napközben illetéktelenek számára, a ténylegesen leadott szavazatok esetleges másnak történő számlálása, nyílt szavazás, pénz vagy egyéb adományok juttatása üres szavazólapok átadása esetén, szavazóköri jegyzőkönyvek összesített eredményének megváltoztatása, érvényes szavazólapok utólagos érvénytelenné tétele, stb.

 

Meg tudjuk akadályozni a visszaélést, ha ott vagyunk szavazatszámlálóként?

Igen, ha észlel olyan eseményt, ami számára nem elfogadható, gyanúra ad okot, azonnal jelezni kell.  Mivel az önkéntes felelős állampolgárnak csak a saját érdekeire kell, hogy tekintettel legyen, így nem befolyásolja jelzését/döntését semmilyen más, az esetleges csalások felfedését pártpolitikai vagy egyéb érdek.Amennyiben szabálytalanságot észlel, akkor azt be kell jelenti a Bizottságnak, ragaszkodjon hozzá, hogy azt írásba foglalják, és kérjen róla döntést, mert utólag nem fogja tudja bizonyítani, hogy jelezte a hibát. Inkább tegyen írásos bejelentést mindenről, minthogy hagyja magát lebeszélni a bejelentésről.

Mi a feladat, hogyan tudjuk megakadályozni a választási visszaéléseket?

A szavazatszámláló bizottsági tagok legfontosabb feladata a jelenlét:

  • A választás lebonyolításának ideje alatt jelen kell lennie a szavazókörben, óvnia kell a választások tisztaságát. A gyanús vagy törvénytelen eseményeket feljegyzi, az illetékes szerveknek jelzi, bizonyos esetekben kéri a jegyzőkönyvezést vagy a választás felfüggesztését az adott szavazókörben.
  • Amennyiben törvénytelenséget észlel, akkor azt be kell jelenti a szavazatszámláló bizottságnak. Ragaszkodjon hozzá, hogy azt írásba foglalják, és kérjen róla döntést, mert utólag nem fogja tudja bizonyítani, hogy jelezte a hibát. Inkább tegyen írásos bejelentést mindenről, minthogy hagyja magát lebeszélni a bejelentésről.
  • Szabálytalanság esetén az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsági delegáltat, és a helyi választási irodát kell haladéktalanul értesíteni a szavazatszámláló bizottságnak való jelzésen kívül.
  • Ellenőriznie kell, hogy a szavazóhelyiség megfelelően be van-e rendezve, megvannak-e az urnák és megtalálható-e minden, ami a szavazáshoz szükséges, és nincs semmi olyan, ami befolyásolná a választói akaratot (pártlogós toll, papír, matrica stb.)!
  • Az urnák vizsgálata:
   • A szavazás megkezdése előtt a szavazatszámláló bizottság megvizsgálja az urnák állapotát, valamint azt, hogy azok üresek-e.
   • Ezt az elsőként szavazó választópolgárral együtt teszi (aki azonban a szavazatszámláló bizottság tagja és a jegyzőkönyvvezető nem lehet).
   • Az urnákat az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében úgy kell lezárni, hogy azokból – az urna szétszedése nélkül – ne lehessen szavazólapot eltávolítani. Ekkor alá kell írni a szavazó urnát a leragasztás helyén, ezzel is biztosítva, hogy ha felnyitja valaki, akkor annak nyoma marad.
   • Ezt követően a szavazatszámláló bizottság jelen levő tagjai és az elsőként szavazó választópolgár a szavazóköri jegyzőkönyvön aláírásukkal tanúsítják, hogy az urnák a lezárásukkor üresek voltak, továbbá, hogy az urnák lezárása szabályszerűen történt. Az ellenőrzés megtörténte után az urna nem kerülhet ki a szavazóhelyiségből, a szavazatszámláló bizottság látóteréből.)
  • A választópolgár személyazonosságának ellenőrzése.
  • Szavazás felfüggesztetése:

Fel kell függeszteni azonban a szavazást a szavazatszámláló bizottság jelenlévő tagjainak:

   • ha a szavazatszámláló bizottság szavazóhelyiségben jelen lévő tagjainak a száma három alá csökken;
    ha a szavazás lehetetlenné válik a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a választás lebonyolítását veszélyeztető esemény miatt (a gyakorlatban: haláleset, rosszullét, áramszünet a szavazóhelyiségben).
   • Mi a teendő a szavazás felfüggesztésekor?
   • Az urnát, továbbá az iratokat zárolni kell.
   • A felfüggesztés tényéről a helyi választási iroda vezetőjét a szavazás törvényes folytatásának biztosítása érdekében haladéktalanul értesíteni kell.
  • Szavazatszámlálás:

Közös munka legyen a szavazatszámlálás, ne legyenek részfeladatok!

   • Ne pecsételhessenek le pecsét nélküli szavazólapokat. A szavazólap érvénytelen, ha nincs rajta pecsét, tehát ne hagyja, hogy utólag érvényessé tegyék pecséttel.
   • Ne lehessen senkinek kitölteni az urnában levő üres szavazólapot.
   • Ne legyen a szavazatszámláláskor íróeszköz senki közelében.
   • A szavazat érvénytelen, ha nem két egymást metsző vonallal szavaztak, ha nem a jelöltekre szavaztak, vagy ugyan a jelöltre, de nem keresztvonallal, hanem például ráírták, hogy „Xné Ivett” igen.
   • Ha érvénytelennek talál az szavazatszámláló bizottsági tag egy szavazólapot, akkor azt ne engedje, hogy érvényessé tegyék.
   • Rögzítse a szavazólap hátoldalán miért tartja érvénytelennek.
   • A nap végi jegyzőkönyvbe a szavazás eredménye mellett rögzítesse a gyanús, szabálytalan momentumokat és a jegyzőkönyv lepecsételt, aláírt példányát kérje el.

2018 tavaszán szavazóköri delegált leszek, akkor életem végéig az leszek?

A független egyéni jelöltek és a pártok által delegált szavazóköri delegáltak megbízása mindig csak egy választásra szól, és az eredmény jogerőre emelkedéséig tart.

 

Másnap mennem kell dolgozni?

A vonatkozó törvények szerint a választást követő munkanapot szabadságként ki kell adni a munkavállaló számára, amennyiben ezt igényli. A napi átlagbér jár neki, amit a munkáltató igényelhet a helyi választási szervektől 5 napon belül.

Jogszabályi hivatkozás:
A 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról

    1. §
     (1)A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket, amelyet a munkáltató fizet.
     (2)A munkáltató a választási szerv (1) bekezdés szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését a szavazást követő öt napon belül igényelheti a helyi választási irodától.). A napi átlagbér jár neki, amit a munkáltató igényelhet a helyi választási szervektől 5 napon belül.

Kaphatok-e ezért az aktivitásért pénzt, illetve nekem ez mibe kerülhet anyagilag?

A független jelöltek és a pártok által delegált szavazóköri delegáltak nem kapnak állami tiszteletdíjat, az csak a választott tagokat illeti meg.

A Számoljunk Együtt a Szavazatokat Mozgalom önkéntes civil felelős állampolgárokból létrejött szerveződés, mely adományokból működik. Ettől függetlenül mindent megtesz annak érdekében, hogy segítse a nálunk regisztrált és általunk koordinált önkéntes delegált szavazatszámlálók munkáját, de költségtérítésre még sajnos nincs lehetőségünk.