Választási információk

A 2019. évi önkormányzati választásokról

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek (illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők) választásának időpontja: október 13.

 

A kampány időszak: augusztus 24–október 13. 19 óra.

 

Ajánlásgyűjtés: augusztus 24–szeptember 9., ajánlóívek leadási határideje szeptember 9. 16 óra, kivéve a megyei és nemzetiségi listát: ezek ajánlásai szeptember 10-én 16 óráig adhatók le.

 

A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket 5 évre választjuk meg.

 

Értesítés a névjegyzékbe vételről

A Nemzeti Választási Iroda a 2019. augusztus 7-én érvényes névjegyzéki adatok alapján küldi meg legkésőbb augusztus 23-ig az értesítést arról, hogy a névjegyzékben szereplő, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár melyik szavazókörben szavazhat (pontos címmel). Amennyiben az értesítés nem érkezett meg, akkor erről a Helyi Választási Irodánál lehet bejelentést tenni/érdeklődni, legkésőbb október 11-éig (pénteken) a félfogadás végéig.

Fontos: csak azok a választópolgárok adhatják le szavazatukat a választáskor, akik a kinyomtatott névjegyzékben szerepelnek.

 

Az önkormányzati választásokon választóként vehetnek részt:

  • Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgárok
  • magyarországi lakóhellyel rendelkező menekültként, bevándorlóként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyek

 

A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepelhet, aki szeptember 27-éig kérte a nemzetiségi névjegyzékbe való felvételét. A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe történt felvételükről is értesítőt kapnak.

 

Átjelentkezés kizárólag az alábbiak szerint

Az önkormányzati választásokon a választópolgárok a lakóhelyük szerinti településen szavazhatnak. Az a választópolgár, aki 2019 június 26-át megelőzően bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, választhat, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti helyen kíván választani. Aki a tartózkodási helyét választja, annak 2019. október 4-ig átjelentkezési kérelmet kell benyújtania.

 

Tudnivalók a szavazásról és annak menetéról, feltételeiről

Szavazni október 13-án – vasárnap – reggel 6 órától 19 óráig lehet.

Csak az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott névjegyzékben szerepel. Semmilyen módon nincs lehetőség utólagosan felkerülni a névjegyzékbe!

A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy arcképes vezetői engedéllyel) valamint lakcímét (lakcímkártyával). Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak. (Érdemes az okmányok lejárati idejét időben ellenőrizni, és ha szükséges, gondoskodni megújításukról. Lejárt okmánnyal még akkor sem lehet szavazni, ha a választópolgár szerepel a névjegyzékben, személyesen ismeri(k) a Szavazatszámláló Bizottság tagja(i). A Bizottság ez esetben is köteles megakadályozni a szavazást.

 

A választópolgár a megfelelő igazolás után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, átvételüket aláírásával igazolja a névjegyzéken. Ezen a választáson egy választópolgárnak legalább 2, legfeljebb 5 szavazólapot kell kézbe kapnia, amelyek száma egyrészt függ a település típusától (főváros, megyei jogú város, kisebb települések), másrészt hogy személy szerint érintett-e a nemzetiségi önkormányzati választásban.

 

A mozgóurna igénylésének szabályai

Azok a – szavazóköri névjegyzékben szereplő – választópolgárok kérhetnek mozgóurnát, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, vagy fogva tartásuk miatt akadályozottak a szavazóhelyiségben való megjelenésükben. Fontos feltétel: a választópolgár lakcímének és a mozgóurna igénylésében szereplő címnek azonos szavazókörben kell lennie. Aki a fentiektől eltérő indokkal és/vagy címre kéri, azt a helyi választási iroda illetve a Szavazatszámláló Bizottság el fogja utasítani.

Aki mozgóurnát kér, és kérelmét nem vonta vissza október 11-én 16 óráig, az csakis mozgóurnával szavazhat, azaz nem szavazhat személyesen a szavazókörben.

Mozgóurnát igényelni

  • október 9-éig (szerdán) levélben vagy ügyfélkapu nélkül a valasztas.hu oldalon;
  • október 11-éig (pénteken) személyesen;
  • október 13-án (vasárnap) 12 óráig ügyfélkapuval a valasztas.hu oldalon, vagy meghatalmazott illetve meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel.

 

A Szavazatszámláló Bizottságok feladata

Az országban az október 13-ai választáson mind a 10 277 szavazókörben lesz szavazatszámláló bizottság. A bizottságok feladata helyi szavazóköri szinten biztosítani a választás tisztaságát, átlátható lebonyolítását és ellenőrzését. A bizottság (akár választott, akár delegált) tagjaként a szavazás napján reggel a szavazóhelyiség nyitásától a szavazatok késő esti összeszámlálásáig kell figyelemmel kísérned és aktívan részt venned a szavazás menetében, ügyelned a szabályok betartására és megakadályoznod az esetleges csalási kísérleteket.

A magyarországi választási szabályok szerint kétféleképpen vehetsz részt a fenti feladatokban.

  1. Az SzSzB választott tagjait tavaly az országgyűlési választások alkalmával választotta meg a helyi önkormányzat képviselőtestülete az elkövetkező négy évre, de mindig van lemorzsolódás. Ha szeretnél választott tagként részt venni ezen a választáson a szavazatszámlálásban lakóhelyed valamelyik szavazókörében, ezt megválasztásod esetén teheted, meg. Ekkor a Helyi Választási Irodán kell jelentkezned. (Itt az a rizikód, hogy nincs lemorzsolódás és így nem választanak meg.)
  2. A másik lehetőség a delegált (megbízott) tagként való részvétel. Az önkormányzati szavazás bonyolult delegálási metódusa miatt két megoldást javaslunk azoknak, akik szeretnének ezen a választáson a tiszta szavazás megvalósításában delegáltként segíteni.
  • Vagy közvetlenül keressék meg a településük polgármesterjelöltjét
  • vagy a Számoljuk együtt honlapján (http://szamoljukegyutt.hu/) jelentkezzenek szavazatszámlálónak. Ez esetben a Mozgalom közvetíti jelentkezésüket a megfelelő jelölőszervezethez.

A feladat mindkét esetben (választottként, vagy delegáltként) ugyanaz: pártatlanul és jelölttől függetlenül kell a Szavazatszámláló Bizottságok tagjaként ellenőrizni és minden rendelkezésre álló lehetséges eszközzel biztosítani a választások tisztaságát, és erre szükség esetén figyelmeztetni bizottsági társainkat is.