+36 70 670 3520

Keresssetek minket telefonon!

info@szamoljukegyutt.hu

Küldjetek e-mailt!

A megbízott szavazatszámláló bizottsági tagokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések és határidők

Tagjai választott (minimum 3 tag) és megbízott tagok (jelölőszervezetenként/jelöltenként legfeljebb 2-2 tag)

Az SZSZB megbízott tagja lehet minden választójoggal rendelkező, állandó magyar lakcímmel rendelkező magyar állampolgár, aki esetében nem áll fenn összeférhetetlenség. Az SZSZB megbízott tagját a listát állító jelölő szervezetek (pártok) képviselője, vagy az egyéni jelöltek bízhatják meg, delegálhatják a Szavazatszámláló Bizottságba. Civil megfigyelők delegálására a magyar jogszabályok szerint jelenleg nincs lehetőség.

2022 április 3-án első alkalommal lesz egyidejűleg országgyűlési választás és országos népszavazás. A szavazók a szavazókörben egyazon névjegyzéket két helyen írhatják alá, az országos választáson való részvétel, valamint a népszavazáson való részvétel miatt. Amennyiben a szavazó nem írja alá az egyiket, akkor azon a szavazáson, amit nem írt alá, nem vehet részt, nem kap hozzá szavazólapot.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok jellemzően három szavazólapot vesznek át az SZSZB-től: a pártlistát állító jelölő szervezetek neveit, illetve a nemzetiségi felsorolást tartalmazó szavazólap közül az egyiket és az egyéni választókerületi képviselőjelöltek neveit, valamint a népszavazás négy kérdését tartalmazó szavazólapot. Mindehhez egyetlen borítékot kapnak. A szavazók végül az összes szavazólapot egy urnába dobják be (saját belátásuk szerint borítékban, vagy a nélkül).

Az SZSZB a szavazás lezártát követően saját döntése szerinti sorrendben számolja össze a szavazatokat. A Számoljuk Együtt! Mozgalom ajánlása az, hogy először az országos parlamenti választásra leadott szavazatokat számolják meg, és csak utána kerüljön sor a népszavazási szavazólapokra, azok bonyolult kezelése miatt.

Az SZSZB az országgyűlési választás szavazólapjait a szokásos módon számolja, a jogszabályi előírások nem változtak. A népszavazási szavazólapok azonban olyan sokféleképpen tölthetők ki, hogy itt nem lehetséges a szavazólapok szokásos csoportosítása az azonos szavazatok szerint. Itt külön-külön kell majd kérdésenként strigulázni a szavazás eredményét.

Az oltásra és maszkviselésre jelenleg nincs külön jogszabályi rendelkezés, a korábbi mohácsi időközi választáshoz hasonlóan a választások napján érvényes járványügyi szabályokat kell betartani, amelyet vélelmezhetően az NVI fog megerősíteni saját rendelkezésében.

ki nem lehet a Szavazatszámláló Bizottság tagja:

 1. a) a köztársasági elnök,
 2. b) a háznagy,
 3. c) képviselő,
 4. d) alpolgármester,
 5. e) jegyző,
 6. f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
 7. g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altisztjelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint
 8. h) képviselőjelölt.

Az SZSZB megbízott tagjait a helyi választási iroda vezetőjénél, vagy személyesen a helyi választási iroda fekvése szerint illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni, legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon 16.00 óráig, azaz 2022. március 25-én 16.00 óráig.

A bejelentésnek tartalmaznia kell

 • a megbízó jelölő szervezet (és képviselője) /független jelölt nevét,
 • a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját, valamint
 • a választási bizottság megjelölését (SZSZB esetén a szavazókör sorszámát is szükséges megjelölni).

A bejelentésnek kötött formája nincs, azt a megbízó jelölő szervezet maga alakítja, azzal, hogy a bejelentésnek tartalmaznia kell minden, a Ve. 30. § (3) bekezdése szerinti adatot. A leírtak okán tehát nincs jogszabályi akadálya annak, hogy a jelölő szervezet a bejelentését tömbösítve (pl. táblázatos formában) tegye meg. A felsoroltakon túl célszerű megadni a megbízott személy közvetlen elérhetőségeit is (e-mail és telefonszám), hogy a választási iroda felvehesse vele a kapcsolatot. A megbízásra szolgáló dokumentumot a jelölő szervezet képviselőjének/független jelöltnek alá kell írnia.

A megbízott tag bejelentésére szolgáló dokumentumot és a megbízott tag összeférhetetlenségi nyilatkozatát papír alapon és eredetiben, vagy minősített elektronikus aláírással, fokozott biztonságú elektronikus aláírással, vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatással hitelesített elektronikus aláírással e-mailben vagy e-papíron kell eljuttatni az illetékes HVI-hez (helyi választási iroda). A megbízást és az összeférhetetlenségi nyilatkozatot nem kötelező egyidejűleg, egy dokumentumban benyújtani!

A szavazatszámláló bizottság megbízott tagjának legkésőbb az eskü előtt írásban nyilatkoznia kell, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem merül fel.

Az SZSZB megbízott tagjának legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon esküt vagy fogadalmat kell tennie. Az SZSZB kiegészítése esetén a megbízott tag legkésőbb a szavazást megelőző napon tesz esküt vagy fogadalmat a polgármester előtt.

Az megbízott SZSZB tagoknak legkésőbb reggel fél 6 órakor kell megjelenniük a szavazókörükben. A megbízatásuk a szavazás alatt, reggel 6-tól este 7-ig, továbbá urnazárástól a szavazatok összeszámlálásának befejezéséig, a jegyzőkönyvek aláírásági tart.

dátum

esemény

2022. március 25. 16:00

a megbízott SZSZB tagok bejelentésének utolsó időpontja

2022. április 1. 16:00

a megbízott kiegészítő SZSZB tagok bejelentésének utolsó időpontja

2022. április 1. eskütétel előtt

a megbízott SZSZB tagok aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozata benyújtásának utolsó időpontja

2022. április 1.

a megbízott SZSZB tagok eskütételének legkésőbbi napja

2022. április 2. eskütétel előtt

a megbízott kiegészítő SZSZB tagok aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozata benyújtásának utolsó időpontja

2022. április 2.

a megbízott kiegészítő SZSZB tagok eskütételének utolsó időpontja

2022. április 3. 5:30

a megbízott SZSZB tagok legkésőbbi megjelenési ideje a szavazókörükben